Café con...

Café con…

Certame Teatro Lido

Neste 2021 o certame escolar dirixido á rapazada da comarca de Bergantiños tamén está de aniversario. E, con esta, van 20 edicións de teatro radiofónico!

XX Concurso Escolar Teatro Lido Xosé Manuel Eirís

Exposicións

Mostras que poñen en valor a historia da escena galega e as miradas do que acontece cada ano no FIOT.

Exposición “Zoom FIOT 2019”

Exposición “30 fitos do FIOT”

Escola do espectador

Escola do Espectador

FIOTeen

O FIOT ten un compromiso especial coa mocidade. Botámola en falta e queremos transmitirlle a nosa paixón polo teatro: o FIOTeen é a canle para saír na súa procura!

FIOTeen

Premio do Público

O público é o corazón do FIOT: cada ano participa, coa súa opinión, na programación das vindeiras edicións do festival.

Premio do Público

Presentacións

O FIOT acolle neste 2021 a presentación da publicación desta obra dramática editada por Galaxia.

Presentación do libro Fillos do Sol de Cándido Pazó

Xograresa de Outono

O nomeamento honorífico como Xograr ou Xograresa do Festival Internacional Outono de Teatro recoñece unha persoa ou entidade que destaca pola súa traxectoria na promoción e desenvolvemento do teatro en Galicia. Este 2021 Casilda Alfaro é a Xograresa!

Xograresa de Outono

Xornada profesional Escena Galega

A Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega) recupera no FIOT as súas xornadas profesionais anuais. O festival acolle este espazo de diálogo e traballo da principal estrutura creativa e de produción das artes escénicas de Galicia, na que participarán axentes escénicos de referencia de todos os eidos do sector.

Xornadas profesionais Escena Galega 2021