Skip to main content

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal,
informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de
Tratamento: ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE (en adiante A ENTIDADE), con dirección PAZO DA CULTURA S/N, 15100 – CARBALLO (A CORUÑA).

1.- DPO:

O Delegado de Protección de Datos da ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
fiot.carballo@gmail.com

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado Comentarios A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a entidade manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

4.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

5.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE: PAZO DA CULTURA S/N, 15100 – CARBALLO (A CORUÑA); fiot.carballo@gmail.com.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE en PAZO DA CULTURA S/N, 15100 – CARBALLO (A CORUÑA); fiot.carballo@gmail.com.

6.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

A ASOCIACIÓN CULTURAL TELÓN E APARTE ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.