XXI Concurso Escolar Teatro Lido Xosé Manuel Eirís