Sobre a actividade

O nomeamento honorífico como Xograr ou Xograresa do Festival Internacional Outono de Teatro recoñece unha persoa ou entidade que destaca pola súa traxectoria na promoción e desenvolvemento do teatro en Galicia. A elección da galardoada correspóndelle aos anteriores premiados e á Asociación Cultural Telón e Aparte, impulsora do FIOT. En anteriores ocasións gañaron este galardón artistas como Roberto Vidal Bolaño, Artur Trillo, Celso Parada, Víctor Mosqueira, Quico Cadaval, Dorotea Bárcena, Cándido Pazó, Paula Carballeira, Marcelino de Santiago “Kukas”, Alberto Gende, Xosé Manuel Olveira “Pico”, Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán”, Susana Dans, Miguel de Lira, Mónica Camaño, Manuel Lourenzo, Patricia de Lorenzo ou Carlos Alonso.

Xograresa de Outono 2021: Casilda García Alfaro

Na celebración da 30ª edición do FIOT, o certame recoñece como Xograresa de Outono a Casilda García Alfaro, unha das grandes traballadoras das artes escénicas, impulsora de numerosas producións e membro do equipo fundador da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.

Silda iniciou a súa traxectoria teatral en Coiro (Cangas), a finais dos 70, no grupo amador Matamoura. Uns anos despois, participa na creación de Teatro de Ningures, no que permanece na actualidade. O vínculo coa escena canguesa da pé a ser fundadora da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo (que este ano celebrou a súa 38ª edición), mais non é o único proxecto que promove: é unha das fundadoras de Producións Teatrais do Sur (Tanxarina, Teatro do Morcego e Teatro de Ningures) e coa súa compañía impulsa a primeira co-produción teatral galego-portuguesa: Terra de Lobos.

Ao longo da súa traxectoria, García Alfaro participou en case 40 espectáculos (tamén con Teatro do Morcego, Balea Branca, Centro Dramático Galego e Contraproducións), nos que tivo ocasión de interpretar personaxes do teatro clásico e contemporáneo, e tamén de recibir galardóns: é o caso de A noite das tríbades, de Teatro do Atlántico, pola que gañou o Premio María Casares á mellor actriz protagonista. Nestes últimos anos, a intérprete compaxinou o seu traballo sobre as táboas coa dirección (Defensa da vila. María Soliña), o profesorado (Aula de Teatro da Universidade de Vigo) e a vicepresidencia do Consello Editorial da Revista Galega de Teatro (Erregueté).

O acto de entrega do galardón como Xograresa de Outono 2021 celebrarase no mes de outubro.