Sobre a actividade

Nalgún caso, realizaremos este encontro no propio patio de butacas, despois da función, como a postfunción que organizamos coa colaboración de Camiño Escena Norte ao remate da obra Sexpiertos de Tanttaka Teatroa (14 de outubro). O encontro está conducido por Gustavo del Río, director da compañía Os Náufragos Teatro.