Sobre a actividade

O FIOT achega as obras que se representan no festival con encontros entre espectadores e compañías. Así os “Café con…” aproxímannos ao proceso creativo, á linguaxe e aos códigos de interpretación dun espectáculo, amosando de primeira man o proxecto artístico da compañía e da obra, resolvendo dúbidas e curiosidades ou intercambiando opinións.

Estes encontros celebraranse os días de función do Programa de Sala, se as circunstancias das compañías e da montaxe o permiten. Ben de maneira presencial ou virtual, crearemos un agradable espazo de comunicación arredor dun café.

Proximamente máis información nas redes sociais.