ESCOLA DO ESPECTADOR

ESCOLA DO ESPECTADOR

escola-espectador

Continuamos cun proxecto iniciado hai xa dous anos, a Escola do Espectador, coa que facilitamos o achegamento do feito teatral aos espectadores e a formación naqueles aspectos artísticos e técnicos que permitan a comprensión, amplíen a súa lectura e formen unha opinión fundamentada sobre eles, como un instrumento de aprendizaxe e goce cultural. Durante o FIOT terán lugar catro sesións que tomarán como punto de partida as obras programadas no FIOT.