ZOOM FIOT: EXPOSICIÓN ZF 2016

ZOOM FIOT: EXPOSICIÓN ZF 2016

Mostra das imaxes que se realizaron durante o FIOT 2016 dentro do Proxecto fotográfico Zoom FIOT, no que 6 fotógrafos locais nos aproximan a momentos do festival non sempre accesibles para os espectadores.

Os fotógrafos participantes son: Rebeca Blanco, José Mª de la Viña, Esther Chamoso, Carlos Suárez, Adriana Díaz e Mon Lendoiro.

Data: Do 22 de setembro ao 28 de outubro
Lugar: Sala de Exposicións do Auditorio do Pazo da Cultura
Organiza: AC Telón e Aparte

 

ZOOM FIOT 2017
Seguimento fotográfico do FIOT

2017 realizado por varios fotógrafos convidados que achegarán o obxectivo fotográfico ao Festival tratando de captar a actividade que ten lugar durante este e que permanece oculta ao público.