Fiotiño

Todo Fioteen Extra Fiotiño Mercado OTNI Teatro de Rúa PS Microteatro Portada Rúa dos Contos Antiguas
Set
21

Noite branca no teatro

LUGAR E DATA

05-06 de outubro
Pazo da Cultura

Porsibrinca |
DETALLE
Set
21

XVIII Concurso escolar de teatro lido Xosé Manuel Eirís

FINAL E ENTREGA DE PREMIOS

11 de novembro
Pazo da Cultura

Porsibrinca |
DETALLE